Thời gian làm việc 8h - 17h từ Thứ 2 đến thứ 7 - HOTLINE: 0963466651

Matit trét láng A183-0370K72

Đặc tính dễ đánh nhám

Nhanh khô

Độ bám dính tốt

Màu Be

Khô bề mặt: 10 phút @ 30ºC

Khô hoàn toàn: 30 phút @ 30ºC

Khuấy đều trước khi sử dụng.